سرویس ها

♛ خدمات ارسال تبلیغات انبوه | ADS Business
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3335 ? ارسال تبلیغات انبوه ایرانی Telegram | به پیوی اعضای گروه دلخواه توضیحات 350,000  تومان 300000/1000 فعال
3604 ? ارسال تبلیغات انبوه خارجی Telegram | به پیوی اعضای گروه دلخواه توضیحات 390,000  تومان 100000/1000 فعال
3507 ? ارسال تبلیغات انبوه WhatsApp | به پیوی اعضای هدف توضیحات 450,000  تومان 20000/1000 فعال
3313 ? ارسال تبلیغات انبوه Instagram | به پیوی اعضای هدف توضیحات 500,000  تومان 50000/1000 فعال
♛ اینستاگرام | ریل / Instagram Reels
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3686 ? سیو پست Reel | سرعت بالا توضیحات 3,360  تومان 15000/50 35 دقیقه فعال
3740 ❤ لایک ویدیو Reel | سرعت بالا توضیحات 10,000  تومان 1000000/100 فعال
♛ تلگرام | گروه / Telegram group
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3739 ???? ممبر اجباری هیدن | گروه عمومی توضیحات 37,500  تومان 50000/1000 فعال
♛ خدمات اینستاگرام فالوور | Instagram Follower
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3291 ???? فالوور خارجی فیک | سرور 2 توضیحات 6,736  تومان 15000/10 فعال
3591 ? فالوور خارجی فیک | سرور 5 | 365 روز جبران ریزش توضیحات 22,050  تومان 800000/100 فعال
3385 ? فالوور‌ میکس قفلی | بدون ریزش‌ توضیحات 40,424  تومان 300000/10 36 دقیقه فعال
3372 ? فالوور 50% پروفایل دار خانم | سرعت متوسط توضیحات 65,000  تومان 200000/100 فعال
3398 ? فالوور 100% پروفایل دار خانم | سرعت متوسط توضیحات 112,500  تومان 50000/1000 فعال
3593 ? فالوور 90% پروفایل دار آقا | سرعت متوسط توضیحات 422,500  تومان 100000/500 فعال
♛ خدمات اینستاگرام فالوور ایرانی | Instagram Follower
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3501 ⭐️ فالوور ایرانی 60% پروفایل دار | سرعت بالا توضیحات 38,000  تومان 10000/100 3 ساعت 48 دقیقه فعال
3642 ? فالوور ایرانی 80% پروفایل دار | استارت آنی توضیحات 71,842  تومان 10000/50 فعال
3288 ???? فالوور ایرانی 90% پروفایل دار لایک زن 5 پست | استارت آنی | تا 20% هدیه توضیحات 91,436  تومان 5000/100 فعال
3641 ? فالوور ایرانی 100% پروفایل دار | 30 روز جبران ریزش | تا 20% هدیه توضیحات 129,318  تومان 10000/100 فعال
3290 ???? فالوور ایرانی 100% پروفایل دار لایک زن 5 پست | ارسال بر روی پیج خصوصی | 90 روز جبران ریزش | تا 20% هدیه توضیحات 143,686  تومان 10000/100 5 ساعت 54 دقیقه فعال
3557 ? فالوور ایرانی vip | فول پروفایل دار لایک زن 10 پست | ارسال به پیج خصوصی | تا 20 % هدیه توضیحات 180,262  تومان 10000/100 فعال
3637 ? فالوور ایرانی 100% واقعی پاپ آپ | 3 ساعت ارسال | جذب تا 300 توضیحات 640,000  تومان 1000/1000 فعال
♛ خدمات اینستاگرام لایک | Instagram Like
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3442 ? لایک میکس | IGTV + RELL + VIDEO توضیحات 4,146  تومان 250000/10 26 دقیقه فعال
3512 ? لایک میکس خارجی | پرسرعت توضیحات 7,056  تومان 250000/20 19 دقیقه فعال
3618 ? لایک میکس اکسپلوری | به همراه ایمپرشن از لایک کننده ها توضیحات 56,292  تومان 75000/10 فعال
3619 ? لایک میکس اکسپلوری | به همراه ریچ و ایمپرشن از لایک کننده ها توضیحات 75,374  تومان 300000/10 فعال
3617 ? لایک میکس | 10 پست آخر پیج | به همراه بازدید استوری توضیحات 93,750  تومان 10000/200 فعال
♛ اینستاگرام | ای جی تیوی / Instagram IGTV
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3742 ❤ لایک IGTV | میکس توضیحات 10,000  تومان 50000/100 فعال
♛ خدمات اینستاگرام لایک ایرانی | Instagram Like
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3292 ⭐️ لایک ایرانی 20% | استارت آنی توضیحات 6,350  تومان 75000/100 فعال
3544 ? لایک ایرانی میکس | تا 20٪ هدیه توضیحات 11,250  تومان 30000/100 فعال
3293 ⭐️ لایک ایرانی 40% | استارت آنی توضیحات 13,062  تومان 10000/50 فعال
3555 ⭐️ لایک ایرانی 70% | استارت آنی توضیحات 20,186  تومان 30000/100 8 ساعت فعال
3294 ???? لایک ایرانی 90% | جبران ریزش 60 روزه | سرعت متوسط توضیحات 25,886  تومان 50000/100 11 روز 19 ساعت 25 دقیقه فعال
3295 ???? لایک ایرانی 99% | جبران ریزش 60 روزه | سرعت بالا توضیحات 30,636  تومان 50000/100 15 ساعت 1 دقیقه فعال
3511 ? لایک ایرانی آقا | پروفایلدار توضیحات 33,750  تومان 60000/100 فعال
3287 ???? لایک ایرانی | کامنت ایرانی + ویزیت پروفایل + share پست + سیو + ایمپریشن + ریچ + هوم | EXPLORE توضیحات 37,500  تومان 5000/500 فعال
3513 ? لایک ایرانی 100% پروفایلدار | EXPLORE | IGTV + RELL + VIDEO توضیحات 40,000  تومان 2000/100 فعال
3413 ? لایک ایرانی خانم | پروفایلدار توضیحات 46,250  تومان 30000/50 فعال
♛ اینستاگرام | تیک آبی / Instagram Verified Badge
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3704 ⚡️ ویو تک استوری ایرانی | اکانت اینستاگرام دارای تیک آبی توضیحات 50,000  تومان 1/1 فعال
3705 ? ریپلای ایموجی تک استوری ایرانی | اکانت اینستاگرام دارای تیک آبی توضیحات 50,000  تومان 1/1 فعال
3706 ? لایک ایرانی تک استوری | اکانت اینستاگرام دارای تیک آبی توضیحات 50,000  تومان 1/1 فعال
3690 ? یک کامنت دلخواه | اکانت اینستاگرام دارای تیک آبی + لایک توضیحات 73,500  تومان 1/1 فعال
3698 ? یک کامنت دلخواه انگلیسی | اکانت اینستاگرام دارای تیک آبی + لایک توضیحات 98,000  تومان 1/1 فعال
♛ خدمات اینستاگرام لایک بر حسب دقیقه | Instagram Like
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3605 ? لایک اینستاگرام | 1 لایک در دقیقه توضیحات 303,750  تومان 10000/20 فعال
3606 ? لایک اینستاگرام | 5 لایک در دقیقه توضیحات 303,750  تومان 10000/20 فعال
3607 ? لایک اینستاگرام | 10 لایک در دقیقه توضیحات 303,750  تومان 10000/20 فعال
3608 ? لایک اینستاگرام | 25 لایک در دقیقه توضیحات 303,750  تومان 10000/20 فعال
3609 ? لایک اینستاگرام | 50 لایک در دقیقه توضیحات 303,750  تومان 10000/20 فعال
3610 ? لایک اینستاگرام | 60 لایک در دقیقه توضیحات 303,750  تومان 10000/20 فعال
3611 ? لایک + ایمپرشن اینستاگرام | 1 عدد در دقیقه توضیحات 337,500  تومان 10000/20 فعال
3612 ? لایک + ایمپرشن اینستاگرام | 5 عدد در دقیقه توضیحات 337,500  تومان 10000/20 فعال
3613 ? لایک + ایمپرشن اینستاگرام | 10 عدد در دقیقه توضیحات 337,500  تومان 10000/20 فعال
3614 ? لایک + ایمپرشن اینستاگرام | 25 عدد در دقیقه توضیحات 337,500  تومان 10000/20 فعال
3615 ? لایک + ایمپرشن اینستاگرام | 50 عدد در دقیقه توضیحات 337,500  تومان 10000/20 فعال
3616 ? لایک + ایمپرشن اینستاگرام | 60 عدد در دقیقه توضیحات 337,500  تومان 10000/20 فعال
♛ اینستاگرام | کامنت / Instagram Comment
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3697 ? کامنت ایموجی و شکلک توضیحات 107,800  تومان 10000/10 فعال
3691 ? کامنت متن دلخواه | سرور 2 توضیحات 199,972  تومان 10000/10 فعال
♛ خدمات اینستاگرام بازدید | Instagram Views
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3297 ????‍????️ ویو پست | Reel + IGTV+Video توضیحات 2,478  تومان 10000000/100 فعال
3443 ?‍?️ ویو پست | Reel + IGTV | سرعت متوسط توضیحات 4,500  تومان 100000000/100 فعال
3643 ????‍????️ بازدید ویدئو | Video + TV + Reel توضیحات 6,124  تومان 10000000/100 6 ساعت 43 دقیقه فعال
3410 ?‍?️ ویو پست + پروفایل ویزیت | reel + IGTV توضیحات 8,436  تومان 5000000/100 فعال
3432 ? بازدید ویدیو + 20% لایک | IGTV ، video ، reels توضیحات 8,750  تومان 100000/150 1 روز 17 ساعت 38 دقیقه فعال
3408 ? ویو با افزایش همه آمارها | EXPLORE توضیحات 40,000  تومان 100000/1000 فعال
♛ اینستاگرام | افزایش آمار اکسپلور / Instagram Stats
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3692 ? ریچ + ایمپرشن | عکس و فیلم توضیحات 6,324  تومان 100000/10 فعال
3709 ? ایمپرشن + هشتک | سرعت متوسط توضیحات 8,400  تومان 1000000/100 فعال
3696 ? پروفایل ویزیت | سرعت بالا توضیحات 13,500  تومان 5000000/100 فعال
3710 ? ایمپریشن + HOME | سرعت بالا توضیحات 15,120  تومان 100000000/100 فعال
♛ خدمات اینستاگرام پکیج | Instagram package
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3526 ? پکیج برنزی | فالوور + لایک + بازدید + کامنت توضیحات 75,000  تومان 1000/1000 فعال
3527 ? پکیج نقره ای | فالوور + لایک + بازدید + کامنت توضیحات 125,000  تومان 1000/1000 فعال
3528 ? پکیج طلایی | فالوور + لایک + بازدید + کامنت توضیحات 175,000  تومان 1000/1000 فعال
3529 ? پکیج الماسی | فالوور + لایک + بازدید + کامنت توضیحات 300,000  تومان 1000/1000 فعال
♛ اینستاگرام | بازدید / Instagram Views
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3694 ? ویو پست | ایمپرشن + ریچ + پروفایل ویزیت | سرعت بالا توضیحات 8,166  تومان 1000000/50 فعال
3693 ? ویو پست | ایمپرشن + پروفایل ویزیت | سرعت متوسط توضیحات 18,562  تومان 5000000/100 فعال
3707 ? بازدید پست + share اشتراک گذاری | سرعت بالا توضیحات 87,186  تومان 5000000/100 فعال
♛ خدمات اینستاگرام استوری | Instagram story
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3444 ⚡️ ویو همه استوری ها | سرور 3 توضیحات 2,160  تومان 30000/5 فعال
3445 ⚡️ ویو همه استوری ها | سرور 4 توضیحات 8,250  تومان 100000/10 فعال
3416 ⚡️ ویو همه استوری ها | سرور 5 توضیحات 23,274  تومان 100000/100 فعال
3594 ? ایمپرشن تک استوری توضیحات 36,562  تومان 1000000/200 فعال
3634 ? لایک تک استوری + بازدید توضیحات 45,000  تومان 100000/100 فعال
3418 ? share | اشتراک گذاری استوری توضیحات 57,374  تومان 10000000/100 فعال
3447 ✅ نظرسنجی poll استوری | گزینه قرمز راست توضیحات 200,000  تومان 100000/100 فعال
3446 ✅ نظرسنجی poll استوری | گزینه سبز چپ توضیحات 275,000  تومان 10000/100 فعال
♛ خدمات اینستاگرام ارسال پست به اکسپلور | Instagram Explore
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3530 ? ارسال پست به اکسپلور | EXPLORE توضیحات 390,000  تومان 1000/1000 فعال
3531 ? ارسال پست به اکسپلور پلاس | EXPLORE توضیحات 680,000  تومان 1000/1000 فعال
3532 ? ارسال پست به اکسپلور پکیج ماهانه | EXPLORE توضیحات 1,570,000  تومان 1000/1000 فعال
♛ اینستاگرام | استوری / Instagram story
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3695 ⚡️ ویو همه استوری ها | سرور 5 توضیحات 16,032  تومان 10000/50 فعال
♛ خدمات اینستاگرام ای جی تیوی | Instagram IGTV
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3448 ? ویو IGTV | سرعت بالا توضیحات 11,250  تومان 1000000/100 فعال
3298 ? ویو IGTV | سرعت متوسط توضیحات 15,000  تومان 1000000/25 فعال
3300 ❤ لایک IGTV | سرعت بالا توضیحات 17,500  تومان 40000/100 فعال
3299 ? ویو Impressions + Reach + Profile Visit + Explore + All | IGTV توضیحات 47,500  تومان 5000000/100 فعال
♛ خدمات اینستاگرام تیک آبی | Instagram Verified Badge
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3534 ? دریافت تیک آبی اختصاصی اینستاگرام | Blue Badge توضیحات 32,000,000  تومان 1/1 فعال
♛ خدمات اینستاگرام افزایش آمار اکسپلور | Instagram Stats
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3450 ? ایمپرشن | عکس و فیلم توضیحات 2,326  تومان 10000000/100 فعال
3449 ? سیو پست | سرعت متوسط توضیحات 10,750  تومان 75000/100 فعال
3519 ? ایمپریشن | EXPLORE + HOME + LOCATION توضیحات 12,500  تومان 2000000/100 فعال
3422 ? Shares | اشتراک گذاری پست | IGTV + video + pic توضیحات 14,700  تومان 5000000/100 فعال
3517 ? ایمپرشن + ریچ + پروفایل ویزیت توضیحات 15,000  تومان 1000000/100 فعال
3451 ? ایمپرشن + پروفایل ویزیت + دیسکاور توضیحات 37,500  تومان 50000/100 فعال
3423 #⃣ بازدید هشتک | همه پست ها توضیحات 210,000  تومان 300000/20 فعال
3434 ? ویو هایلایت توضیحات 300,000  تومان 10000/20 فعال
♛ خدمات اینستاگرام ریل | Instagram Reels
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3524 ? ویو Reel | سرعت بالا توضیحات 11,250  تومان 150000000/25 فعال
3452 ? بازدید ریل reel + ایمپرشن + ریچ + پروفایل ویزیت | سرعت بالا توضیحات 28,124  تومان 10000000/100 فعال
3302 ? بازدید Reel | ریچ + ایمپرشن توضیحات 35,000  تومان 5000000/500 فعال
3303 ❤ لایک ویدیو Reel | سرعت بالا توضیحات 35,000  تومان 10000/100 58 دقیقه فعال
3454 ? ویو Reel | ایمپرشن + ریچ | سرعت متوسط توضیحات 38,622  تومان 5000000/100 فعال
♛ خدمات اینستاگرام کامنت | Instagram Comment
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3645 ? کامنت متن دلخواه توضیحات 46,550  تومان 50000/10 فعال
3414 ? کامنت مخلوط فارسی توضیحات 46,550  تومان 50000/10 فعال
3384 ❤ لایک کامنت | سرعت متوسط توضیحات 216,000  تومان 10000/20 فعال
♛ خدمات اینستاگرام منشن/ دایرکت انبوه | Instagram Mention/Direct
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3310 ? منشن انبوه | فالوور های پیچ هدف توضیحات 270,000  تومان 1000000/1000 فعال
3366 ? منشن انبوه | دنبال کننده هشتک موضوع هدف توضیحات 270,000  تومان 10000/1000 فعال
3389 ? منشن انبوه | اکانت های کامنت گذارهای پست هدف توضیحات 270,000  تومان 1000000/1000 فعال
3374 ? منشن انبوه | فالوور ها بر اساس جنسیت توضیحات 270,000  تومان 1000000/1000 فعال
3406 ? منشن انبوه | اکانت های لایک کننده های پست هدف توضیحات 270,000  تومان 1000000/1000 فعال
3407 ? منشن انبوه | دنبال کننده های لوکیشن | شهر و منطقه هدف توضیحات 270,000  تومان 1000000/1000 فعال
3285 ???? دایرکت انبوه | ارسال بر اساس جنسیت توضیحات 500,000  تومان 500000/1000 فعال
3311 ? دایرکت انبوه | ارسال براساس موضوع هشتگ توضیحات 500,000  تومان 50000/1000 فعال
3312 ? دایرکت انبوه | ارسال بر اساس مکان | شهر و منطقه توضیحات 500,000  تومان 50000/1000 فعال
3387 ? دایرکت انبوه | ارسال به لایک کننده پست توضیحات 500,000  تومان 50000/1000 فعال
3390 ? دایرکت انبوه | ارسال به کامنت گذارهای پست توضیحات 500,000  تومان 50000/1000 فعال
3533 ? دایرکت انبوه | پیج خصوصی | ارسال به فالوور های پیج دلخواه توضیحات 1,375,000  تومان 100000/100 فعال
♛ خدمات اینستاگرام لایو | Instagram Live
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3455 ❤ لایک لایو توضیحات 28,174  تومان 50000/100 فعال
♛ تلگرام | بازدید فوروادی / Telegram Views
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3755 ???? بازدید تک پست فورواردی ایرانی | سرعت بالا توضیحات 1,124  تومان 50000/100 فعال
♛ خدمات تلگرام کانال | Telegram channel
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3317 ⭐ ممبر اجباری ساده | سرور 1 | زیر 100k توضیحات 44,750  تومان 80000/1000 فعال
3320 ? ممبر فیک | سرور 1 | زیر 100k توضیحات 44,750  تومان 50000/1000 10 ساعت 31 دقیقه فعال
3377 ⭐ ممبر اجباری ساده | سرور 2 | زیر 200k توضیحات 46,250  تومان 80000/1000 فعال
3318 ? ممبر اجباری هیدن | سرور 1 | زیر 100k توضیحات 47,250  تومان 80000/1000 فعال
3539 ? ممبر اجباری ساده | تا ۴ کا هدیه | زیر 100k توضیحات 50,000  تومان 40000/3000 فعال
3577 ? ممبر فیک | سرور 2 | زیر 300k توضیحات 53,750  تومان 100000/1000 فعال
3538 ⭐ ممبر اجباری ساده | سرور 3 | زیر 300k توضیحات 53,750  تومان 80000/1000 فعال
3329 ❤ ممبر فیک | ریزش صفر | زیر 200k توضیحات 54,750  تومان 100000/500 فعال
3323 ? ممبر اجباری هیدن | سرور 2 | زیر 300k توضیحات 54,750  تومان 80000/1000 فعال
3602 ?‍?️ ممبر اجباری ساده ویو دار | زیر 100k توضیحات 55,000  تومان 5000/1000 فعال
3332 ? ممبر اجباری ساده نیترو + بازدید ایرانی | زیر 300k توضیحات 56,250  تومان 80000/1000 فعال
3324 ?‍?️ ممبر اجباری ساده ویو دار | زیر 200k توضیحات 58,750  تومان 100000/1000 فعال
3330 ? ممبر اجباری هیدن قفلی | زیر 200k توضیحات 62,500  تومان 150000/500 فعال
3331 ? ممبر فیک اروپا | سرور 1 | زیر 300k توضیحات 63,750  تومان 20000/500 فعال
3325 ? ممبر فیک | سرور 2 | زیر 1M توضیحات 66,250  تومان 100000/1000 فعال
3327 ? ممبر اجباری هیدن | سرور 3 | زیر 1M توضیحات 68,750  تومان 80000/1000 فعال
3574 ❤ ممبر فیک | ریزش صفر | زیر 500k توضیحات 73,750  تومان 100000/500 فعال
3576 ?‍?️ ممبر اجباری ساده ویو دار | زیر 500k توضیحات 73,750  تومان 100000/1000 فعال
3575 ? ممبر اجباری هیدن قفلی | بالای 200k توضیحات 76,250  تومان 100000/1000 فعال
3388 ? ممبر فیک اروپا | سرور 2 | بالای 300k توضیحات 82,500  تومان 50000/500 فعال
3328 ? ممبر اجباری ساده کیفیت بالا | سرور 3 | زیر 2m توضیحات 150,000  تومان 80000/1000 فعال
3286 ???? ممبر واقعی اسپانسری | آپلودر ربات توضیحات 300,000  تومان 100000/1000 فعال
3386 ? ممبر واقعی خانم ادد اختیاری | پاپ آپ تضمینی توضیحات 370,000  تومان 3000/1000 فعال
♛ خدمات تلگرام گروه | Telegram group
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3321 ⭐ ممبر ادلیست | گروه عمومی توضیحات 34,750  تومان 200000/1000 فعال
3319 ? ممبر فیک | گروه خصوصی _ عمومی | سرور 1 | زیر 100k توضیحات 37,500  تومان 50000/1000 فعال
3322 ⭐ ممبر اجباری چت کن | گروه عمومی توضیحات 39,750  تومان 200000/1000 فعال
3326 ? ممبر فیک | گروه عمومی - خصوصی | سرور 2 | بالای 100k توضیحات 41,250  تومان 50000/500 فعال
3546 ⭐ ممبر اجباری ساده | گروه عمومی توضیحات 50,000  تومان 50000/1000 فعال
3370 ❤ ممبر فیک | ریزش صفر | گروه عمومی _ خصوصی توضیحات 51,250  تومان 80000/1000 فعال
3368 ? ممبر فیک خارجی | گروه عمومی - خصوصی | زیر 100k توضیحات 62,500  تومان 100000/500 فعال
3603 ? ممبر اجباری ساده نیترو | زیر 300k توضیحات 62,500  تومان 20000/1000 فعال
3404 ⭐ ممبر اجباری ساده | گروه خصوصی توضیحات 95,000  تومان 10000/1000 فعال
3334 ? ممبر اجباری 80% فعال ایرانی | خانم فروشگاهی توضیحات 130,000  تومان 8000/1000 فعال
3333 ? انتقال ممبر گروه به گروه | ایرانی توضیحات 130,000  تومان 100000/1000 فعال
3424 ? انتقال ممبر گروه به گروه خصوصی توضیحات 425,000  تومان 100000/100 فعال
3336 ? انتقال ممبر گروه به گروه | خارجی توضیحات 770,000  تومان 50000/1000 فعال
♛ خدمات تلگرام تبلیغات جامع پروکسی | Telegram Ads
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3338 ? ممبر واقعی پروکسی اسپانسری | اجاره ساعتی | 150K یوزر فعال توضیحات 875,000  تومان 1000/1000 فعال
3340 ? ممبر واقعی پروکسی اسپانسری | اجاره ساعتی | 300K یوزر فعال توضیحات 2,600,000  تومان 1000/1000 فعال
3371 ? ممبر واقعی پروکسی اسپانسری | اجاره ساعتی | 500K یوزر فعال توضیحات 4,300,000  تومان 1000/1000 فعال
♛ خدمات تلگرام اشتراک پرمیوم | Telegram Premium
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3540 ? فعال سازی تلگرام پرمیوم 1 ماهه | Telegram Premium توضیحات 801,000  تومان 1000/1000 فعال
3559 ? فعال سازی تلگرام پرمیوم 3 ماهه | Telegram Premium توضیحات 2,283,000  تومان 1000/1000 فعال
3560 ? فعال سازی تلگرام پرمیوم 6 ماهه | Telegram Premium توضیحات 2,958,000  تومان 1000/1000 فعال
3561 ? فعال سازی تلگرام پرمیوم 12 ماهه | Telegram Premium توضیحات 4,470,000  تومان 1000/1000 فعال
♛ خدمات تلگرام بازدید ایرانی | Telegram Views
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3564 ? بازدید تک پست ایرانی | سرعت بالا توضیحات 150  تومان 1000000/100 فعال
3565 ? بازدید 5 پست ایرانی | سرعت بالا توضیحات 906  تومان 10000000/10 فعال
3566 ? بازدید 10 پست ایرانی | سرعت بالا توضیحات 2,876  تومان 10000000/10 فعال
3567 ? بازدید 20 پست ایرانی | سرعت بالا توضیحات 5,906  تومان 10000000/10 فعال
3569 ? بازدید 50 پست ایرانی | سرعت بالا توضیحات 11,814  تومان 10000000/10 فعال
3648 ? بازدید 100 پست ایرانی | سرعت بالا توضیحات 19,694  تومان 10000000/10 فعال
♛ خدمات اینستاگرام استوری | Instagram story
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3665 ? رای استوری اینستاگرام | YES توضیحات 17,150  تومان 100000/100 فعال
♛ خدمات تلگرام بازدید عمومی | Telegram Views
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3341 ⭐ بازدید تک پست | سرعت بالا توضیحات 312  تومان 1000000/100 فعال
3342 ⭐ بازدید 5 پست آخر | سرعت بالا توضیحات 2,124  تومان 50000/100 فعال
3343 ⭐ بازدید 10 پست آخر | سرعت بالا توضیحات 4,250  تومان 50000/100 57 دقیقه فعال
3344 ⭐ بازدید 20 پست آخر | سرعت بالا توضیحات 8,250  تومان 100000/100 فعال
3345 ⭐ بازدید 50 پست آخر | سرعت بالا توضیحات 12,500  تومان 50000/500 فعال
3346 ⭐ بازدید 100 پست آخر | سرعت بالا توضیحات 27,500  تومان 15000/500 فعال
♛ خدمات اینستاگرام استوری | Instagram story
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3666 ? رای استوری اینستاگرام | No توضیحات 17,150  تومان 100000/100 فعال
♛ خدمات تلگرام بازدید فوروادی | Telegram Views
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3363 ? بازدید تک پست | پست فورواردی | سرعت بالا توضیحات 1,124  تومان 200000/100 فعال
3362 ? بازدید 5 پست | پست فورواردی | سرعت بالا توضیحات 5,000  تومان 200000/100 فعال
3364 ? بازدید 10 پست | پست فورواردی | سرعت بالا توضیحات 10,000  تومان 200000/100 فعال
3365 ? بازدید 20 پست | پست فورواردی | سرعت بالا توضیحات 18,750  تومان 200000/100 فعال
3352 ? بازدید 50 پست | پست فورواردی | سرعت بالا توضیحات 45,000  تومان 100000/100 فعال
♛ خدمات تلگرام بازدید پست های آینده | Telegram Views
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3514 ? بازدید ۵ پست آینده | سرعت بالا توضیحات 2,424  تومان 1000000/100 فعال
3515 ? بازدید 10 پست آینده | سرعت بالا توضیحات 4,030  تومان 1000000/100 فعال
3516 ? بازدید 20 پست آینده | سرعت بالا توضیحات 11,244  تومان 1000000/100 فعال
3661 ? بازدید 50 پست آینده | سرعت بالا توضیحات 21,682  تومان 1000000/100 فعال
3662 ? بازدید 100 پست آینده | سرعت بالا توضیحات 42,506  تومان 1000000/100 فعال
3663 ? بازدید 500 پست آینده | سرعت بالا توضیحات 208,740  تومان 1000000/100 فعال
♛ اینستاگرام | فالوور بین المللی / Instagram Follower
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3711 ? فالوور خارجی فیک | 15 روز جبران ریزش توضیحات 12,250  تومان 200000/10 فعال
♛ خدمات تلگرام بازدید کانال خصوصی | Telegram Views
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3578 ? بازدید تک پست خصوصی | سرعت بالا توضیحات 1,874  تومان 300000/100 فعال
3579 ? بازدید 5 پست خصوصی | سرعت بالا توضیحات 9,374  تومان 300000/100 فعال
3580 ? بازدید 10 پست خصوصی | سرعت بالا توضیحات 18,750  تومان 300000/100 فعال
3581 ? بازدید 20 پست خصوصی | سرعت بالا توضیحات 37,500  تومان 300000/100 فعال
3582 ? بازدید 30 پست خصوصی | سرعت بالا توضیحات 56,250  تومان 300000/100 فعال
3583 ? بازدید 50 پست خصوصی | سرعت بالا توضیحات 93,750  تومان 300000/100 فعال
♛ اینستاگرام | لایک / Instagram Like
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3712 ? لایک میکس | جبران ریزش 45 روزه توضیحات 10,454  تومان 100000/10 فعال
♛ خدمات روبیکا | rubika
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3758 ????‍????️ بازدید واقعی روبیکا | روبینو | سرور 2 توضیحات 26,950  تومان 5000/10 فعال
3734 ?‍?️ بازدید واقعی روبیکا | روبینو | استارت آنی توضیحات 30,624  تومان 100000/50 فعال
3727 ?‍?️ بازدید تک پست | روبو X توضیحات 37,500  تومان 30000/100 فعال
3757 ❤ لایک واقعی روبیکا | روبینو | سرور 2 توضیحات 39,200  تومان 5000/10 فعال
3733 ❤ لایک واقعی روبیکا | روبینو | استارت آنی توضیحات 42,874  تومان 100000/50 فعال
3725 ?‍?️ بازدید پست روبیکا | روبینو توضیحات 62,500  تومان 30000/100 فعال
3729 ❤ لایک پست روبیکا | روبینو توضیحات 62,500  تومان 50000/100 فعال
3756 ???? فالوور واقعی روبیکا | روبینو | استارت آنی توضیحات 73,500  تومان 5000/10 فعال
3731 ? فالوور روبیکا | روبینو | استارت آنی توضیحات 86,974  تومان 200000/50 فعال
3726 ⚡️بازدید استوری پیج روبیکا | روبینو توضیحات 87,500  تومان 30000/100 فعال
3728 ? بازدید واقعی تک پست | روبو X توضیحات 112,500  تومان 50000/100 فعال
3722 ? فالوور فیک روبیکا | روبینو توضیحات 187,500  تومان 50000/100 فعال
3732 ? ممبر واقعی روبیکا | استارت آنی توضیحات 267,050  تومان 100000/50 فعال
3724 ? ممبر واقعی گروه عمومی روبیکا | روبو x توضیحات 375,000  تومان 15000/1 فعال
3762 ???? پیج آماده روبیکا (روبینو) | 1000 عضو واقعی توضیحات 375,000  تومان 100000/1000 فعال
3723 ? ممبر اجباری کانال روبیکا | روبو x توضیحات 462,500  تومان 50000/100 فعال
3759 ???? کانال آماده روبیکا | 1000 عضو واقعی توضیحات 500,000  تومان 100000/1000 فعال
3763 ???? پیج آماده روبیکا (روبینو) | 2000 عضو واقعی توضیحات 675,000  تومان 100000/1000 فعال
3713 ? روبیکا | ممبر ایرانی 100% واقعی پاپ آپ | 12 ساعت تبلیغ شبانه | جذب تا 700 توضیحات 800,000  تومان 1000/1000 فعال
3760 ???? کانال آماده روبیکا | 2000 عضو واقعی توضیحات 925,000  تومان 100000/1000 فعال
3764 ???? پیج آماده روبیکا (روبینو) | 4000 عضو واقعی توضیحات 1,225,000  تومان 100000/1000 فعال
3761 ???? کانال آماده روبیکا | 3000 عضو واقعی توضیحات 1,325,000  تومان 100000/1000 فعال
3730 ❤ لایک واقعی پست روبیکا | روبینو توضیحات 2,000,000  تومان 200/1 فعال
♛ خدمات تلگرام کامنت ، لایک ، ربات ، ریپورت | report, Comment , like , bot Telegram
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3589 ⛔ ریپورت اکانت تلگرام توضیحات 75,000  تومان 100000/100 فعال
3590 ⛔ ریپورت کانال تلگرام توضیحات 93,750  تومان 100000/100 فعال
♛ خدمات ایتا | eitaa
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3714 ? ایتا | ممبر ایرانی 100% واقعی پاپ آپ | 24 ساعت تبلیغ | جذب تا 1300 توضیحات 1,700,000  تومان 1000/1000 فعال
♛ خدمات روبیکا | ایتا | بله | سروش | آیگپ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3638 ?‍?️ بازدید پست | ایتا توضیحات 15,000  تومان 500000/3000 فعال
3626 ✨ بله | ممبر ایرانی 100% واقعی پاپ آپ | 2 ساعت ارسال | جذب تا 1k توضیحات 370,000  تومان 1000/1000 فعال
3349 ? ایتا | ممبر ایرانی 100% واقعی پاپ آپ | 3 ساعت تبلیغ | جذب تا 500 توضیحات 540,000  تومان 1000/1000 فعال
3627 ⭐ آیگپ | ممبر ایرانی 100% واقعی پاپ آپ | 3 ساعت ارسال توضیحات 550,000  تومان 1000/1000 فعال
3348 ? روبیکا | ممبر ایرانی 100% واقعی پاپ آپ | 3 ساعت تبلیغ | جذب تا 400 توضیحات 560,000  تومان 1000/1000 فعال
3630 ? سروش | ممبر ایرانی 100% واقعی پاپ آپ | 3 ساعت ارسال توضیحات 570,000  تومان 1000/1000 فعال
3625 ? ایتا | ممبر ایرانی 100% واقعی پاپ آپ | 12 ساعت ارسال | جذب تا 800 توضیحات 800,000  تومان 1000/1000 فعال
3629 ? سروش | ممبر ایرانی 100% واقعی پاپ آپ | 12 ساعت ارسال توضیحات 800,000  تومان 1000/1000 فعال
3624 ? ایتا | ممبر ایرانی 100% واقعی پاپ آپ | 6 ساعت ارسال | جذب تا 800 توضیحات 880,000  تومان 1000/1000 فعال
3631 ? روبیکا | ممبر ایرانی 100% واقعی پاپ آپ | 6 ساعت ارسال | جذب تا 600 توضیحات 880,000  تومان 1000/1000 فعال
3628 ⭐ آیگپ | ممبر ایرانی 100% واقعی پاپ آپ | 12 ساعت ارسال توضیحات 1,300,000  تومان 1000/1000 فعال
3632 ? روبیکا | ممبر ایرانی 100% واقعی پاپ آپ | 12 ساعت ارسال | جذب تا 800 توضیحات 1,340,000  تومان 1000/1000 فعال
3633 ? روبیکا | ممبر ایرانی 100% واقعی پاپ آپ | 24 ساعت ارسال | جذب تا 1000 توضیحات 1,700,000  تومان 1000/1000 فعال
♛ خدمات سروش | Soroush
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3715 ? سروش | ممبر ایرانی 100% واقعی پاپ آپ | 6 ساعت تبلیغ توضیحات 970,000  تومان 1000/1000 فعال
♛ تلگرام | کانال / Telegram channel
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3751 ???? ممبر اجباری ساده | زیر 100k توضیحات 55,000  تومان 5000/1000 فعال
3752 ???? ممبر اجباری هیدن | زیر 100k توضیحات 55,000  تومان 5000/1000 فعال
3753 ???? ممبر اجباری نیترو | فعال توضیحات 70,000  تومان 20000/1000 فعال
♛ خدمات واتساپ | WhatsApp
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3392 ? ممبر واقعی واتس‌آپ مختلط توضیحات 750,000  تومان 100000/1 فعال
3431 ? ممبر واقعی واتساپ آقا توضیحات 925,000  تومان 100000/1 فعال
3393 ? ممبر واقعی واتساپ خانم توضیحات 1,000,000  تومان 100000/1 فعال
3391 ♻ انتقال اعضای واتساپ یه گروه به گروه دلخواه شما توضیحات 1,635,000  تومان 257/10 فعال
♛ خدمات کلاب هاوس | ClubHouse
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3491 ? فالوور کلاب هاوس | سرعت بالا توضیحات 625,000  تومان 15000/100 فعال
3687 ? فالوور خارجی کلاب هاوس | ظرفیت 5k توضیحات 775,000  تومان 1000/10 فعال
3688 ? فالوور ایرانی کلاب هاوس | سرعت بالا توضیحات 1,247,500  تومان 1000/10 فعال
3506 ? فالوور خارجی کلاب هاوس توضیحات 1,750,000  تومان 5000/50 فعال
3699 ?‍?️ بازدید روم ایرانی 30 دقیقه توضیحات 2,750,000  تومان 2500/5 فعال
3700 ?‍?️ بازدید روم ایرانی 60 دقیقه توضیحات 5,000,000  تومان 2500/5 فعال
3702 ?‍?️ استیج روم ویزیتور ایرانی توضیحات 8,162,500  تومان 1000/1 فعال
3701 ?‍?️ بازدید روم ایرانی 3 ساعت توضیحات 14,250,000  تومان 2000/5 فعال
3703 ?‍?️ استیج روم ویزیتور ایرانی 1 ساعت توضیحات 17,575,000  تومان 500/1 فعال
♛ اینستاگرام | فالوور بین المللی / Instagram Follower
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3718 ? فالوور آسیایی فیک | 30 روز جبران ریزش توضیحات 35,948  تومان 500000/10 فعال
♛ خدمات توییچ | Towich
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3479 ?‍?️ ویو کانال توییچ توضیحات 81,250  تومان 1000000/20 فعال
3750 ⭐ فالوور توییچ | جبران ریزش 30 روزه توضیحات 135,000  تومان 200000/20 فعال
3480 ?‍?️ ویو کلیپ توییچ توضیحات 195,000  تومان 100000000/1000 فعال
♛ اینستاگرام | لایک ایرانی / Instagram Like
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3719 ? لایک میکس ایرانی | جبران ریزش 90 روزه توضیحات 8,478  تومان 50000/50 فعال
♛ خدمات یوتیوب | YouTube
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3586 ? بازدید یوتیوب | سرعت خوب توضیحات 24,500  تومان 10000000/1000 فعال
3667 ? لایک کامنت یوتیوب توضیحات 85,750  تومان 50000/10 فعال
3754 ????‍????️ بازدید ویدئو یوتیوب | گارانتی مادام العمر | ترافیک از هند ، برزیل ، آمریکا توضیحات 102,900  تومان 1000000/100 فعال
3649 ? بازدید شورت ویدیو یوتیوب توضیحات 128,012  تومان 1000000/100 فعال
3588 ? لایک شورت ویدیو یوتیوب توضیحات 152,250  تومان 50000/20 فعال
3457 ? اشتراک گذاری در یوتیوب | جبران ریزش دائمی توضیحات 175,500  تومان 250000/1000 فعال
3668 ? کامنت دلخواه یوتیوب توضیحات 196,000  تومان 100000/10 فعال
3621 ? بازدید + لایک یوتیوب | استارت آنی توضیحات 197,166  تومان 10000000/100 فعال
3353 ? ویو یوتیوب - Live - همراه با لایک توضیحات 200,000  تومان 400000/2000 فعال
3542 ❌ ریپورت (مسدود کردن) کانال یوتیوب  | سرعت خوب توضیحات 241,500  تومان 1000000/1000 فعال
3459 ? سابسکرایب یوتیوب توضیحات 390,000  تومان 10000/100 فعال
3367 ? سابسکرایب یوتیوب | جبران ریزش 90 روزه توضیحات 471,624  تومان 50000/10 فعال
3646 ? واچ تایم یوتیوب | 15 دقیقه توضیحات 482,624  تومان 20000/100 فعال
3647 ? واچ تایم یوتیوب | 30 دقیقه توضیحات 767,812  تومان 20000/100 فعال
3622 ? بازدید واقعی لایو یوتیوب | مناسب کسب درآمد | استارت آنی توضیحات 910,780  تومان 100000/1000 فعال
3651 ? واچ تایم یوتیوب | 60 دقیقه توضیحات 1,261,414  تومان 20000/100 فعال
3585 ? سابسکرایب واقعی یوتیوب + اینگیجمنت | جبران ریزش 30 روزه توضیحات 5,325,936  تومان 100000/100 فعال
♛ اینستاگرام | لایک ایرانی / Instagram Like
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3720 ? لایک 30% ایرانی | جبران ریزش 120 روزه توضیحات 8,574  تومان 50000/50 فعال
♛ خدمات توییتر | Twitter
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3708 ? بازدید ویدیو توییتر | ایمپریشن + بازدید پرفایل توضیحات 482  تومان 2147483647/12 فعال
3473 ? ویو ویدئو توییتر | جبران ریزش تا 45 روز توضیحات 10,250  تومان 50000001/100 فعال
3474 ? ایمپرشن توییتر | جبران ریزش تا 30 روز توضیحات 28,000  تومان 50000001/100 فعال
3475 ? پروفایل کلیک توییتر | جبران ریزش تا 30 روز توضیحات 32,500  تومان 50000000/10 فعال
3476 ? هشتگ کلیک توییتر | جبران ریزش تا 30 روز توضیحات 32,500  تومان 50000000/10 فعال
3477 ? لینک کلیک توییتر | جبران ریزش تا 30 روز توضیحات 32,500  تومان 50000000/10 فعال
3439 ? فالوور توییتر | جبران ریزش ۳۰ روزه توضیحات 92,268  تومان 300000/500 فعال
3478 ? رای نظرسنجی توییتر | جبران ریزش تا 30 روز توضیحات 386,000  تومان 500001/100 فعال
3471 ? لایک توییتر | جبران ریزش تا 15 روز توضیحات 479,250  تومان 1000/10 فعال
3470 ? فالوور توییتر | جبران ریزش تا 30 روز توضیحات 975,000  تومان 10000/50 فعال
3472 ? ریتوییت توییتر | جبران ریزش تا 30 روز توضیحات 1,365,000  تومان 10000/20 فعال
♛ اینستاگرام | فالوور ایرانی / Instagram Follower
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3721 ? فالوور ایرانی 100% پروفایل دار | 30 روز جبران ریزش | تا 10% هدیه توضیحات 109,724  تومان 5000/100 فعال
♛ خدمات فیسبوک | FaceBook
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3749 ???? ممبر گروه فیسبوک | جبران ریزش تا 30 روز توضیحات 65,000  تومان 10000/100 فعال
3746 ❤ لایک پست فیسبوک | سرعت متوسط توضیحات 87,500  تومان 5000/100 فعال
3489  لایک پست فیسبوک - جبران ریزش تا 30 روز توضیحات 130,000  تومان 5000/50 فعال
3747 ???? فالوور پیج فیسبوک (Classic) | 30روز جبران ریزش توضیحات 237,500  تومان 1000000/500 فعال
3488 لایک پست فیسبوک - جبران ریزش تا 30 روز توضیحات 272,250  تومان 50000/50 فعال
3490 لایک ❤️ پست فیسبوک - جبران ریزش تا 30 روز توضیحات 284,500  تومان 50000/50 فعال
3486 لایک (پسندیدن) پروفایل فیسبوک - جبران ریزش تا 30 روز توضیحات 566,250  تومان 200000/100 فعال
3487 فالوور (دنبال کردن) پروفایل فیسبوک - جبران ریزش تا 30 روز توضیحات 604,500  تومان 30000/50 فعال
3745 ❤ لایک پیج فیسبوک | سرعت متوسط توضیحات 756,000  تومان 100000/100 فعال
♛ خدمات اسپاتیفای | Spotify
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3498 ? پلی اسپاتیفای | جبران ریزش دائمی توضیحات 42,000  تومان 1000000000/1000 فعال
3497 ? فالوور اسپاتیفای توضیحات 42,840  تومان 100000000/20 فعال
3499 ? پلی لیست پخش اسپاتیفای | جبران ریزش دائمی توضیحات 45,750  تومان 1000000000/1000 فعال
3500 ? پلی پادکست اسپاتیفای | جبران ریزش دائمی توضیحات 272,500  تومان 300000/500 فعال
♛ خدمات لینکدین | LinkedIn
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3355 فالوور بین المللی لینکدین توضیحات 1,008,000  تومان 500000/250 فعال
3492 فالوور لینکدین - جبران ریزش تا 60 روز توضیحات 1,462,500  تومان 500000/100 فعال
♛ خدمات تیک‌تاک | TikTok
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3483 ? ویو تیک‌تاک توضیحات 15,000  تومان 10000/1000 فعال
3623 ❤ لایک تیک تاک | ریزش کم توضیحات 22,770  تومان 1000000/10 فعال
3484 ? لایک تیک‌تاک | جبران ریزش تا 30 روز توضیحات 67,500  تومان 50000/10 فعال
3440 ? فالوور تیک تاک | جبران ریزش 15روزه توضیحات 192,056  تومان 50000/100 فعال
3437 ? فالور تیک تاک | سرور 2 توضیحات 275,000  تومان 100000/100 فعال
3441 ? کامنت دلخواه تیک تاک توضیحات 451,250  تومان 1000/10 فعال
3485 ? فالوور تیک‌تاک | جبران ریزش تا 30 روز توضیحات 858,000  تومان 10000/10 فعال
♛ خدمات پینترست | Pinterest
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3482 ? ریپین پینترست توضیحات 406,250  تومان 10000000/20 فعال
3481 ? فالوور پینترست توضیحات 1,625,000  تومان 10000/20 فعال
♛ خدمات ساندکلود | SoundCloud
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3494 ? پلی ساند کلود توضیحات 3,250  تومان 1500000/100 فعال
3493 ? فالوور ساند کلود - جبران ریزش تا 30 روز توضیحات 138,500  تومان 15000/50 فعال
♛ خدمات لایکی | Likee
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3509 ❤ لایک لایکی | سرعت بالا توضیحات 300,000  تومان 10000/50 فعال
3510 ⚡️ ری‌پست لایکی | سرعت بالا توضیحات 451,000  تومان 8000/10 فعال
3743 ⚡️ share لایکی | سرعت بالا توضیحات 500,000  تومان 10000/50 فعال
3508 ⭐️ فالوور لایکی | سرعت بالا توضیحات 1,500,000  تومان 10000/50 فعال
♛ خدمات دیسکورد | Discord
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3520 ❤ درخواست دوستی توضیحات 350,000  تومان 2000/25 فعال
3744 ???????? ممبر خانم | پروفایل دار توضیحات 1,375,000  تومان 10000/1000 فعال
3748 ???? ممبر دیسکورد | 1 ماه آنلاین توضیحات 5,070,000  تومان 1000/100 فعال
♛ خدمات یوسی پابجی | PUBG
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3356 ?︎ خرید 63 عدد uc در بازی PUBG توضیحات 100,000  تومان 1000/1000 فعال
3358 ?︎ خرید 126 عدد uc در بازی PUBG توضیحات 200,000  تومان 1000/1000 فعال
3689 ?︎ خرید 198 عدد uc در بازی PUBG توضیحات 290,000  تومان 1000/1000 فعال
3357 ?︎ خرید 340 عدد uc در بازی PUBG توضیحات 450,000  تومان 1000/1000 فعال
3359 ?︎ خرید 690 عدد uc در بازی PUBG توضیحات 900,000  تومان 1000/1000 فعال
3360 ?︎ خرید 1875 عدد uc در بازی PUBG توضیحات 2,250,000  تومان 1000/1000 فعال
♛ خدمات وبسایت - ترافیک و بازدید کننده | Website
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3460 ? بازدید کننده مستقیم از وبسایت توضیحات 3,750  تومان 1000000/100 فعال
3461 ? بازدید کننده از طریق گوگل توضیحات 3,750  تومان 10000000/100 33 دقیقه فعال
3462 ? بازدید کننده از طریق اینستاگرام توضیحات 3,750  تومان 10000000/100 فعال
3463 ? بازدید کننده از طریق یوتیوب توضیحات 3,750  تومان 10000000/100 فعال
3464 ? بازدید کننده از طریق فیسبوک توضیحات 3,750  تومان 10000000/100 فعال
3465 ? بازدید کننده از طریق توییتر توضیحات 3,750  تومان 10000000/100 فعال
3466 ? بازدید کننده از طریق لینکدین توضیحات 3,750  تومان 10000000/100 فعال
3467 ? بازدید کننده از طریق توییچ توضیحات 3,750  تومان 10000000/100 فعال
3468 ? بازدید کننده از طریق ویکی‌پدیا توضیحات 3,750  تومان 10000000/100 فعال
3469 ? بازدید کننده از طریق پینترست توضیحات 3,750  تومان 10000000/100 فعال
♛ اینستاگرام | فالوور ایرانی / Instagram Follower
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3735 ? فالوور ایرانی 100% واقعی | فعال سازی ربات هوشمند | یک ماهه توضیحات 2,800,000  تومان 1000/1000 فعال
♛ اینستاگرام | فالوور ایرانی / Instagram Follower
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3736 ? فالوور ایرانی 100% واقعی | فعال سازی ربات هوشمند | سه ماهه توضیحات 8,000,000  تومان 1000/1000 فعال