سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

خدمات ایرانی و با کیفیت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3
ویو [بازدید ویدئو]
45500
50 / 200000
1
لایک ایرانی
72800
30 / 200000
2
فالوئر ایرانی
80600
30 / 200000
4
کامنت ایرانی [تصادفی]
520000
1 / 100

خدمات ایرانی و کیفیت متوسط اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9
ویو [بازدید ویدئو] ایرانی
250
100 / 10000000
24
بازدید خودکار ویدئو ایرانی اینستاگرام
500
100 / 10000000
10
ویو IGTV اینستاگرام
750
100 / 10000000
8
لایک ایرانی اینستاگرام
16250
20 / 10000
7
فالوئر ایرانی اینستاگرام [ارزان]
32500
50 / 50000
23
لایک خودکار ایرانی اینستاگرام
65000
50 / 50000
22
لایک ایرانی اینستاگرام [واقعی]
71500
50 / 50000
6
فالوئر ایرانی اینستاگرام
117000
50 / 50000

خدمات تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
14
بازدید پست تلگرام [1 پست]
250
50 / 1000000
15
بازدید پست تلگرام [5 پست]
2750
50 / 300000
16
بازدید پست تلگرام [10 پست]
5000
50 / 300000
18
بازدید پست تلگرام [50 پست]
5750
1000 / 1000000
17
بازدید پست تلگرام [20 پست]
9750
50 / 300000
11
ممبر گروه/کانال تلگرام [ارزان]
10750
10 / 5000
12
ممبر گروه/کانال تلگرام
36250
50 / 5000000
13
ممبر گروه/کانال تلگرام [عربی]
45500
10 / 10000

خدمات کلاب هاوس

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
19
فالوئر سرویس جدید کلاب هاوس
83750
50 / 5000
20
فالوئر سرویس جدید کلاب هاوس
105250
50 / 10000

خدمات وب سایت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
26
⚡ ترافیک بین المللی گوگل
6500
500 / 1000000
25
ترافیک بین المللی گوگل [اورگانیک] [کلمات کلیدی انتخابی]
6750
1000 / 1000000

ریچ، ایمپرشن و ذخیره اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
27
ذخیره پست/ویدئو اینستاگرام
500
10 / 400000
29
ذخیره پست/ویدئو اینستاگرام
7250
100 / 15000

استوری و لایو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
31
⚡ بازدید تمام استوری های اینستاگرام
2250
10 / 100000
30
بازدید استوری اینستاگرام
6500
100 / 10000
32
بازدید استوری / شرکت در نظر سنجی استوری
195000
20 / 30000

پکیج های حجیم اینستاگرام ایرانی 💎

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
34
بسته‌های ویژه لایک
31
400000 / 900000
33
بسته‌های ویژه فالوئر
44
400000 / 400000